separator separator
 

Cenik storitev

Članarine

Kartica

Osebna

Dodatna

Poslovna

Klasična

29,00 EUR

14,50 EUR

39,00 EUR

Golf 

45,00 EUR

22,50 EUR

67,50 EUR

UNICEF

32,00 EUR

16,00 EUR

45,00 EUR

Goodlife

60,00 EUR

30,00 EUR

80,00 EUR

SVIZ *

29,00 EUR

14,50 EUR

39,00 EUR

Style **

50,00 EUR

35,00 EUR

55,00 EUR

Exclusive **

400,00 EUR

200,00 EUR

400,00 EUR

StartUp ****

18,00 EUR

18,00 EUR

---

ZDUS ****

24,00 EUR

24,00 EUR

36,00 EUR

Mozaik podjetnih Diners Club (*) ****

29,00 EUR

14,50 EUR

36,00 EUR

Diners Club AMZS (*) ****

32,00 EUR

16,00 EUR

45,00 EUR

Sparkasse (*) ***

29,00 EUR

14,50 EUR

39,00 EUR

Business Travel Account

---

---

150,00 EUR

 
Opomba:

* Brezplačna članarina za prvo leto članstva, če ni v pogojih posamezne akcije določeno drugače.
** Višina članarine za Exclusive kartico je lahko odvisna od članovega izpolnjevanja posebnih pogojev, ki jih določi izdajatelj v ceniku za Exclusive kartico.
*** Velja samo za komitente Banke Sparkasse.
**** Možnost plačila mesečne članarine.

Nakup na obroke

Nakup na obroke -2 do 12 obrokov

Strošek obroka: 1,00 EUR

Nakup na obroke - 13 do 24 obrokov

Strošek obroka: 1,00 EUR

Strošek odobritve črpanja - od 13 do 24 obrokov

5,99% od zneska črpanja

Nakup na obroke - od 25 do 36 obrokov*

Strošek obroka: 1,00 EUR

Strošek odobritve črpanja - od 25 do 36 obrokov*

5,99% od zneska črpanja

Strošek odobritve nakupa na obroke - tujina

3 % od zneska nakupa

Strošek spremembe okvirnega kredita

3,00 EUR


Opomba:

* Velja v primeru, da Erste Card zagotavlja to storitev

 

Provizije / Provizija za izplačilo gotovine

Način dviga

Znesek

Provizija

Bankomati doma in v tujini z oznako Diners Club

do 125 EUR

12,52 EUR


nad 125 EUR

6%

V tujini na bančnem okencu, recepciji hotela in v menjalnicah

-

4%

V poslovalnicah NKBM (bivša PBS) na Pošti Slovenije

-

6%


Letališki saloni

Vstop gosta ob vstopu člana

po uradnem ceniku posameznega salona

Vstop člana, ko član ne izpolnjuje pogojev za brezplačen vstop *

po uradnem ceniku posameznega salona


Opomba:

* Za pridobitev pravice za brezplačen vstop v letališke salone veljajo posebna pravila, dostopna na spletni strani http://www.dinersclub.si/Dokumenti.html oziroma na sedežu družbe Erste Card d.o.o.


Drugo / strošek opomina

Strošek opomina za člane z osebnimi karticami se zaračunava v višini zamudnih obresti, pri zamudnih obrestih nad 4,23 EUR, pa se opomin zaračunava v višini dejanskega stroška priprave in pošiljanja opomina, ki znaša 4,23 EUR, pri članih s poslovnimi karticami pa je znesek fiksen in sicer: 6,26 EUR.

SMS obvestilo izterjave

0,05 EUR

Vnovični izpis PIN kode na željo člana

5,00 EUR

Blokada kartice na željo člana

5,00 EUR

Blokada kartice zaradi nespoštovanja Pravil in pogojev članstva **

6,00 EUR

Nadomestilo za pripravo dokumentacije zaradi nespoštovanja Pravil in pogojev članstva ***

20,00 EUR

Ponovna izdelava kartice na željo člana, sprememba priimka, kraja zaradi malomarnosti, izguba, razmagnetenje in drugi razlogi

9,00 EUR

Neupravičena reklamacija

9,00 EUR

Nepopolni nalog

3,50 EUR

Kopija slipa

5,00 EUR

Kopija računa/izpiska

3,50 EUR

Strošek preknjižbe

2,50 EUR

Izpis različnih obvestil na željo člana (poslano z navadno pošto)

2,50 EUR + 0,25 EUR na stran

Izpis različnih obvestil na željo člana (poslano s priporočeno pošto)

4,00 EUR + 0,25 EUR na stran

Sprememba zapadlosti računa

3,50 EUR

Strošek telegrama

8,00 EUR

Strošek deponiranja kartice

16,00 EUR

Strošek pretvorbe valute

1,50 %

Stroški odvzema kartice

45,00 EUR

Stroški tožb in pooblaščencev za izterjavo,
sodni in odvetniški stroški

po dejanskih stroških

stroški pooblaščencev za izterjavo

po dejanskih stroških 

Zamudne obresti


- osebne kartice
- poslovne kartice

zaračunava se zakonita zamudna obrestna mera
zaračunava se zakonita zamudna obrestna mera + 50%

Varnostni SMS

0,05 EUR

Manipulativni strošek na bencinskih servisih - za vsako transakcijo*

0,55 EUR

Izredno naročilo kartice

25,00 EUR


Opomba:

* O višini manipulativnega stroška na bencinskih servisih v tujini preverite na prodajnem mestu.
** Za obstoječe člane se stroški zaračunavajo od 1. 12. 2015.

Drugi stroški:

Določena prodajna mesta v tujini zaračunavajo provizijo neposredno članom.

CENIK VELJA OD 1. 1. 2020