separator separator
 
Diners Club SVIZ Poslovna

Letna članarina: 39,00 EUR

+386 (0)15617 800

Diners Club SVIZ Poslovna

Posebna kartica, primerna za posamezne organizacijske dele Sviza

Erste Card, d. o. o., ceni in spoštuje delo članov Sviza; verjame v poslanstvo kakovostnega izobraževanja, kulture in znanja za napredek družbe ter razvoj države. Zato nadaljujemo leta 2007 zasnovano sodelovanje, ki vsem članom Sindikata vzgoje, znanosti, izobraževanja in kulture Slovenije omogoča, da pod posebnimi pogoji postanejo imetniki najprijaznejše in razvite plačilno-kreditne kartice v Sloveniji. Naše skupno sodelovanje omogoča, da lahko s to poslovno kartico poenostavijo poslovanje posamezne organizacijske enote sindikata Sviz. Kartica prinaša številne ugodnosti klasične kartice Diners Club in hkrati tudi potrjuje vaše članstvo v Svizu. S podpisom pristopnice za dodatno poslovno kartico se dodatni član obvezuje, da bo poravnal stroške, nastale z uporabo kartice, če tega ne stori družba ali podjetnik.

Letna članarina: 39,00 EUR

+386 (0)15617 880

DODATNE INFORMACIJE

Kartice za moje zaposlene

Diners Club SVIZ Poslovna Dodatna

Ugodnosti