separator separator
 

Izguba, kraja ali zloraba kartice

Takoj ko ugotovite krajo ali opazite izgubo kartice, pokličite avtorizacijski center Diners Cluba po tel. št. (01) 5617 913.

Operaterji so na voljo 24 ur dnevno, vse dni v letu. Kartica je deaktivirana takoj po prejemu klica, vendar pa je zaradi varnostnih razlogov potreben tudi pisni preklic kartice. Pisno potrditev preklica lahko pošljete:
• po faksu prek št. (01) 5617 890 ali
• prek elektronske pošte na naslov: avtorizator@erstecard.si.
Tudi če menite, da ste kartico samo založili, je najbolje takoj obvestiti Erste Card, d. o. o.
V nujnih primerih vam nadomestno kartico lahko izdelamo v petih (5) delovnih dneh od prejetja pisnega preklica. Kot priporočeno pošiljko vam jo pošljemo na domači naslov ali jo prevzamete na sedežu Erste Card, d. o. o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana. Nekaj dni pred tem prejmete tudi novo PIN-kodo, ki jo zaradi varnostnih razlogov pošiljamo ločeno, in to kot navadno pošiljko. Če kartico izgubite v tujini, vam nadomestno kartico lahko izdelamo v sodelovanju z Diners Clubom države, v kateri ste. Izdelava nadomestne kartice v tujini stane 50 USD.

Za stroške ob zlorabi kartice, nastale pred preklicem, vas lahko bremenimo največ do zneska 50 EUR. V tem znesku pa ni vštet morebitni dvig gotovine z vašo kartico Diners Club. Povrnitev stroškov lahko uveljavljate s policijskim zapisnikom. Če s kartico ravnate malomarno, stroške krijete sami. Takoj po prejemu pisnega preklica prevzame vso odgovornost in poravnavo morebiti nastalih stroškov Erste Card, d. o. o.

Stiki