separator separator
 

Aktivirajte elektronski račun!

 
Ime in priimek
 
Zadnje 4 številke na kartici:
 
Vpišite e-naslov za prejemanje računa v elektronski obliki:
 
 
 

Kako boste poravnali račun, lahko izberete sami.

Na voljo so vam:

  • ročno plačilo v svoji spletni banki,
  • direkten uvoz računa v svojo spletno banko;
    • izpolnite e-prijavo v On-line storitvah,
    • izpolnite e-prijavo v svoji elektronski banki – Abanet, Net.stik, NLB klik (Erste Card, d. o. o., je namreč v e-prijavah na seznamu izdajateljev e-računov) – ali
    • nam pošljite podatke (svoj e-naslov za prejemanje računa, IBAN za direkten uvoz računa v vašo spletno banko) na info@erstecard.si;
  • direktna obremenitev (trajnik).

Za dodatne informacije pokličite naš svetovalni center na (01) 5617 800 ali pa nam pišite na info@erstecard.si.

Iskreno se vam zahvaljujemo za vaš čas in sodelovanje.
Erste Card