separator separator
 

Pogosta vprašanja

Pridobitev kartice Diners Club

 
Kakšen je postopek pridobitve osebne kartice?

Za pridobitev osebne kartice Diners Club je treba v celoti izpolniti pristopnico, zraven pa priložiti še*:

  • - kopijo veljavnega osebnega dokumenta osnovnega člana, z lastnoročnim podpisom čez fotografijo. Erste Card d. o. o., kopijo osebnega dokumenta potrebuje zaradi preverbe točnosti podatkov, navedenih na tej pristopnici, oz. dokazovanja vaše identitete v postopku odločanja o sprejemu v članstvo in v zvezi z uporabo kartice med trajanjem pogodbenega razmerja. Erste Card d. o. o., kopije ne bo uporabil za noben drug namen. Erste Card d. o. o., bo na kopiji označil, da gre za kopijo in da kopija ne bo uporabljena za nadaljnje kopiranje, če tega ne boste na kopiji navedli že sami.
  • - kopijo zadnjih treh plačilnih list – zaposleni v podjetju
  • - kopijo medletnih poslovnih izkazov – samostojni podjetniki in lastniki podjetij
  • - kopijo pokojninskega odrezka ali odločbo o pokojnini, 3 bančni izpiski – upokojenci
  • - potrdilo o statusu in kopije zadnjih šestih bančnih izpiskov – študenti (StartUp)

* Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kakšen je postopek pridobitve poslovne kartice?

Za pridobitev poslovne kartice Diners Club je treba v celoti izpolniti pristopnico in priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta (z lastnoročnim podpisom čez fotografijo) zastopnika in vseh imetnikov kartic ter kopijo medletnih poslovnih izkazov*.

*Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo.

Pristopnico in zahtevano dokumentacijo je treba poslati po pošti na naslov Erste Card, d. o. o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kakšni so pogoji za pridobitev osebne kartice Diners Club*?

Osnovni pogoji za pridobitev osebne kartice Diners Club so:
- polnoletnost,
- rezident Republike Slovenije,
- redni mesečni dohodek najmanj 600 evrov neto,
- poslovanje podjetja najmanj 1 leto (lastniki podjetja in samostojni podjetniki)

* Skladno s Pravili in pogoji za članstvo v Diners Clubu za osebno kartico izdajatelj odloča o sprejemu v članstvo po lastni presoji in mu svojih odločitev ni treba pojasnjevati.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kakšni so pogoji za pridobitev poslovne kartice Diners Club*?

Poslovna kartica je namenjena pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, registriranim v Republiki Sloveniji. Osnovni pogoj za pridobitev poslovne kartice je, da podjetje posluje najmanj leto dni  in ima ustrezno boniteto.

* Skladno s Pravili in pogoji za članstvo v Diners Clubu za osebno kartico izdajatelj odloča o sprejemu v članstvo po lastni presoji in mu svojih odločitev ni treba pojasnjevati.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Uporaba kartice

 
Kje vse lahko uporabljam kartico Diners Club?
Kartico Diners Club lahko uporabljate na vseh prodajnih mestih z oznako Diners Club International, Discover in Pulse. Kartico sprejema več kot 22 milijonov prodajnih mest v Sloveniji in tujini.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Koliko je prodajnih mest v Sloveniji?
V Sloveniji je že več kot 17.000 prodajnih mest, ki sprejemajo kartico Diners Club.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Ali lahko kartico uporabljam tudi v tujini?

Kartico sprejema več kot 35 milijonov prodajnih mest v več kot 200 državah. Gotovinski dvigi so v tujini mogoči na bankomatih z oznako Diners Club International oz. Pulse. Na Hrvaškem lahko dvigujete gotovino tudi na poštnih enotah, pri čemer vam zaračunajo provizijo po veljavnem ceniku. Za dvig gotovine na bankomatu potrebujete PIN-kodo. Prosimo, poglejte tudi pogosta vprašanja o dvigu gotovine.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kako lahko opravim obročni nakup v Sloveniji?
Nakup na obroke v Sloveniji lahko opravite, če ste aktivirali storitev Nakup na obroke. Nakup na obroke s kartico Diners Club ponuja večina največjih trgovcev (tehnično blago, pohištvo, turistične agencije idr.). Prodajna mesta, na katerih je mogoče s kartico Diners Club kupovati na obroke, so poleg nalepke z logotipom Diners Club International navadno označena še z dodatno nalepko: Plačilo na obroke ali Plačilo na 24 obrokov. Več lahko preberete v rubriki obročni nakup v Sloveniji.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kako lahko opravim obročni nakup v tujini?

V tujini opravite nakup na obroke v treh preprostih korakih:

1. KORAK: priporočamo, da se prej pozanimate glede razpoložljivega okvira porabe na obroke (kreditni limit).

2. KORAK: v tujini ali na tuji spletni strani opravite nakup s kartico Diners Club (aktivirano morate imeti storitev Nakupi na obroke, znesek nakupa mora biti najmanj 100 EUR, stroški iger na srečo in dvigi gotovine se ne morejo prenesti na obroke).

3. KORAK: v največ treh dneh od nakupa pisno sporočite Diners Clubu naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, zadnje štiri številke na kartici, datum in točno uro nakupa, prodajno mesto, znesek in število obrokov (2–12).

Podatke za obročni nakup nam lahko sporočite po SMS-obvestilu na številko 070 355 255, na e-naslov obroki.tujina@erstecard.si ali po pošti na naslov Erste Card, d. o. o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana. Izpolnite lahko tudi spletni zahtevek za prenos transakcije iz tujine na obročni nakup. Storitev se zaračuna po veljavnem ceniku (1 EUR/obrok in strošek odobritve 3 % od zneska).

Za informacijo glede kreditnega limita pokličite 01 5617 913.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kolikšen je okviren limit porabe s kartico Diners Club?
Pri karticah Diners Club ne uporabljamo vnaprej določenih limitov (dnevnih, tedenskih, mesečnih) za omejevanje porabe članov. Za nadzor nad porabo uporabljamo t. i. okvir porabe. Ta se oblikuje in prilagaja glede na višino mesečnih prihodkov, višino mesečne porabe s kartico in vzorec poravnavanja obveznosti.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Letališki saloni

 
Kakšni so pogoji za koriščenje dodatne storitve Letališki saloni?
Brezplačni vstop v letališke salone omogočamo le aktivnim članom, ki imajo v šestih mesecih več kot 2000 € porabe na izdanih računih za porabo znotraj obdobja po svoji kartici Diners Club (primer: če je v obdobju 1. 1.–30. 6. poraba na izdanih računih vsaj 2000 EUR, ima član v obdobju 1. 7.–31. 12. neomejeno število prostih vstopov v letališke salone, in tako naprej vsakih 6 mesecev). Izjema pri tem so novi člani, ki pristopijo v članstvo na novo v posameznem obdobju. Novi člani imajo prost vstop v letališke slone v tekočem obdobju in za čas celotnega naslednjega obdobja.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Ali imetniku dodatne kartice pripada brezplačni vstop v letališke salone?
Brezplačni vstop v letališke salone pripada vsem imetnikom dodatne kartice Diners Club, če skupna poraba v določenem obdobju (seštevek računov za 6 mesecev) znaša najmanj 2000 EUR.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Okvirni limiti porabe

 
Kaj naj storim ob večjih nakupih ali daljših potovanjih?
Priporočamo vam, da večje nakupe ali večjo porabo v določenem obdobju prej napoveste v avtorizacijski center Erste Carda, d. o. o., tel. št. (01) 5617 913, ali z elektronskim sporočilom na avtorizator@erstecard.si. S tem se boste izognili morebitnim zapletom na prodajnih mestih. V Erste Cardu, d. o. o., namreč spremljamo neobičajno porabo, saj vas želimo tako še dodatno zavarovati pred zlorabo. Ob napovedi nakupa se bomo prilagodili vašim željam in potrebam.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kolikšen je okvir porabe z dodatno družinsko ali poslovno kartico?
Članu Diners Cluba, ki ima tudi dodatno kartico, se stroški porabe vodijo za vse kartice. To pomeni, da je t. i. okvir porabe skupen za obe kartici (ali več kartic).
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
V čem se okvir porabe razlikuje od okvira porabe za obročne nakupe?
Začetni okvir porabe določimo na podlagi podatkov, pridobljenih ob včlanitvi (torej finančnih podatkov), in velja v prvem letu članstva. V obročni okvir porabe se šteje celotni znesek obročnih nakupov (ne samo en mesečni obrok).
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Izguba ali kraja kartice

 
Kaj moram storiti, če mi kartico ukradejo ali jo izgubim?
Takoj ko ugotovite krajo ali opazite izgubo kartice, pokličite avtorizacijski center Erste Carda, d. o. o., na tel. št. (01) 5617 913. Operaterji so na voljo 24 ur na dan vse dni v letu. Kartica je deaktivirana takoj po prejemu klica, vendar je zaradi varnostnih razlogov potreben tudi pisni preklic kartice. Pisno potrditev preklica lahko pošljete po faksu št. (01) 5617 890 ali elektronski pošti na naslov avtorizator@erstecard.si. Tudi če menite, da ste kartico samo založili, je najbolje takoj obvestiti podjetje Erste Card, d. o. o.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Koliko časa po izgubi/kraji dobim nadomestno kartico Diners Club?
V nujnih primerih vam nadomestno kartico lahko izdelamo v petih delovnih dneh od prejetja pisnega preklica. Kot priporočeno pošiljko vam jo pošljemo na domači naslov, ali jo prevzamete na sedežu izdajatelja podjetja Erste Card, d. o. o. Če kartico izgubite v tujini, vam lahko nadomestno izdelamo v sodelovanju z Diners Clubom države, v kateri ste. Izdelava nadomestne kartice v tujini stane 50 USD.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Ali po izgubi kartice prejmem tudi novo PIN-kodo?
Po izgubi ali kraji kartice vam po preklicu v najkrajšem mogočem času izdelamo in s priporočeno pošto pošljemo novo kartico. Nekaj dni za tem prejmete tudi novo PIN-kodo, ki jo zaradi varnostnih razlogov pošiljamo ločeno, in to kot navadno pošiljko.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kdo plača stroške, nastale z zlorabo kartice po izgubi ali kraji ?
Za stroške ob zlorabi kartice, nastale pred preklicem, vas lahko bremenimo največ do zneska 50 EUR. V ta znesek pa ni vštet morebitni dvig gotovine z vašo kartico Diners Club. Povrnitev stroškov lahko uveljavljate s policijskim zapisnikom. Če s kartico ravnate malomarno, stroške plačate sami. Takoj po prejemu pisnega preklica prevzame vso odgovornost in poravnavo morebiti nastalih stroškov Erste Card, d. o. o.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Koliko stane preklic kartice?
Preklic kartice je brezplačen. Izdaja nove kartice in PIN-kode pa zaračunamo po veljavnem ceniku Erste Carda, d. o. o.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Dvig gotovine

 
Kje v Sloveniji lahko dvigujem gotovino s kartico Diners Club?

V Sloveniji lahko dvigujete gotovino na bankomatih z oznako Diners Club International. Za dvig se zaračunava provizija (dvig do 125 EUR – provizija 12,52 EUR, dvig nad 125 EUR – 6 % od zneska).

Dvig gotovine je mogoč tudi v poslovalnih enotah Pošte Slovenije, za kar Erste Card d.o.o. zaračunava provizijo po veljavnem ceniku.

Za dvig gotovine na bankomatu potrebujete PIN-kodo, ki jo prejmete po pošti. Za seznam vseh bankomatov, ki omogočajo dvig gotovine, uporabite iskalnik bankomatov.

Dvig gotovine je omejen na 30 dni.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kje v tujini lahko dvigujem s kartico Diners Club?

V tujini lahko dvigujete gotovino na bankomatih z oznako Diners Club International oz. Pulse. Za dvig se zaračunava provizija (dvig do 125 EUR – provizija 12,52 EUR, dvig nad 125 EUR – 6 % od zneska).

Dvig gotovine je mogoč tudi pri bančnem okencu, recepciji hotela in v menjalnicah (provizija 4 % od zneska).

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Koliko gotovine lahko dvignem s kartico Diners Club?
Vsak uporabnik kartice Diners Club je z gotovinskim limitom seznanjen na svojem mesečnem računu. V prvem letu članstva gotovinskega limita ni mogoče povečati.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kaj storim, če pozabim/izgubim PIN-kodo?
Če PIN-kodo pozabite ali izgubite, vam lahko na podlagi pisnega zahtevka izdamo novo. Postopek pridobitve PIN-kode traja do 5 dni. Ker je postopek generiranja in pošiljanja PIN-kode zasnovan tako, da svojo PIN-kodo pozna samo prejemnik zapečatene ovojnice, vam je ne moremo sporočiti v krajšem času. Strošek izdaje nove PIN-kode se obračuna po veljavnem ceniku.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Ali je gotovinski limit enak tudi za dodatno družinsko kartico Diners Club?
Dovoljeni znesek gotovine je skupen za osnovno kartico in vse dodatne družinske kartice. Za vašo evidenco pa vodimo ločene izpiske o poslovanju posamezne kartice.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kakšna je provizija pri dvigu gotovine s kartico Diners Club?
Pri dvigu gotovine se zaračuna provizija po veljavnem ceniku Erste Card, d. o. o.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Stroški

 
Kolikšni so stroški storitev ?
Stroški storitev so objavljeni v veljavnem ceniku Erste Carda, d. o. o.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kaj je manipulativni strošek?
To je strošek, ki ga obračunamo za nakupe na vseh bencinskih servisih v Sloveniji. Ta strošek znaša 0.55 EUR, neodvisno od zneska nakupa.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kolikšen je strošek ob plačilu na obroke ?
Edini dodatni strošek, ki ga plačate pri nakupu na do 12 obrokov, je 1,00 EUR/obrok. Če se odločite za nakup v najmanj 13 do največ 24 obrokih, vam poleg 1,00 EUR/obrok obračunamo tudi strošek odobritve 5,99 % od vrednosti nakupa. Strošek odobritve se zaračuna v enkratnem znesku pri prvi prejeti položnici po opravljenem nakupu. Vrednost kredita je odvisna od razpoložljivosti vašega kreditnega limita na vaši kartici.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kolikšen je strošek obročnega nakupa v tujini?
Strošek obročnega nakupa v tujini je 1 EUR/obrok in strošek odobritve nakupa 3 % od zneska. Strošek odobritve se zaračuna v enkratnem znesku pri prvi prejeti položnici po opravljenem nakupu.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Razmagnetena, poškodovana ali uničena kartica

 
Kaj moram storiti ob razmagnetenju ali poškodbi kartice?

Razmagneteno ali poškodovano kartico prerežite in nam jo vrnite na naš naslov skupaj z dopisom, da želite novo kartico. Strošek zamenjave kartice se obračuna po veljavnem ceniku Erste Carda, d. o. o.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Zakaj se kartica razmagneti?
Vzroki za razmagnetenje kartice so različni. Kartice se ne sme izpostavljati soncu ali toploti, ne sme se je prepogibati ali poškodovati magnetnega zapisa na njeni hrbtni strani. Na prodajnih mestih pazite, da kartica ne bo prišla v stik s sistemom za elektronsko varovanje blaga pred krajo.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Zamenjava kartice

 
Kaj moram storiti ob spremembi osebnih podatkov?

Ob spremembi imena ali priimka vam izdamo novo kartico. V pisni obliki nam sporočite nastale spremembe in priložite dokumentacijo (kopijo osebne izkaznice, potnega lista ali poročnega lista) ter staro kartico vrnite prerezano na naš naslov Erste Card, d. o. o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana. Novo kartico boste dobili najpozneje v sedmih delovnih dneh. Zamenjava kartice se obračuna po veljavnem ceniku Erste Carda, d. o. o.

Ob spremembi naslova, osebnih kontaktov ali zaposlitve nova kartica ni potrebna. O spremembi nas, prosimo, le obvestite v pisni obliki in priložite dokumentacijo. Spremembo nam lahko sporočite tudi prek On-line storitev. Kartice ne režite, ker jo boste še uporabljali.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kakšen je postopek pri zamenjavi kartice?
Erste Card, d. o. o., vam omogoča, da svojo kartico zamenjate za drugo kartico Diners Club. Če želite sedanjo kartico zamenjati za katero drugo kartico Diners Club, nam po pošti posredujte pisno izjavo za zamenjavo in prerezano sedanjo kartico. Novo kartico vam bomo poslali po priporočeni pošti, in sicer najpozneje v sedmih delovnih dneh po prejetju pisne izjave za zamenjavo in stare prerezane kartice.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Pošiljanje računov

 
Kako pošiljate račune?
Račune pošiljamo z navadno pošto. Na voljo pa imate tudi elektronsko obliko računa, t. i. e-račun.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kolikokrat in kdaj v mesecu pošiljate račune?
Račune pošiljamo enkrat na mesec, osem dni pred zapadlostjo. Izbirate lahko med tremi datumi zapadlosti računov, in sicer: 8., 18. in 28. v mesecu. Spremembo datuma zapadlosti računa je treba sporočiti v pisni obliki na naš naslov, Erste Card, d. o. o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana. Obrazec za spremembo najdete tudi v sklopu On-line storitev, spremembo pa nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti. Sprememba datuma zapadlosti se obračuna po veljavnem ceniku.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kako se prijavim na e-račun?

- Izpolnite e-prijavo v On-line storitvah,
- izpolnite e-prijavo v svoji elektronski banki – Abanet, Net.stik, NLB klik (Erste Card, d. o. o., je namreč v e-prijavah na seznamu izdajateljev e-računov),
- ali pa nam pošljite podatke (svoj e-naslov za prejemanje računa, IBAN za direkten uvoz računa v vašo spletno banko) na info@erstecard.si.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Plačevanje računov

 
Kako lahko poravnavam svoje obveznosti?

Mesečne obveznosti, nastale z uporabo kartice Diners Club, lahko plačujete s položnico ali direktno obremenitvijo. Račune za nastale obveznosti pošiljamo enkrat na mesec z navadno pošto na domači (stalni ali začasni) naslov oz. na naslov lastnika. Računi se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov.

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kako se obračunavajo računi?
Obračunsko obdobje je vezano na datum izdaje računa. To pomeni, da so v mesečnem računu upoštevani vsi stroški, ki prispejo osem dni pred zapadlostjo računa.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kaj pomeni plačilo prek direktne obremenitve?

Z odprtjem direktne obremenitve si lahko zagotovite brezskrbno poslovanje s svojo kartico Diners Club, saj bo mesečni račun poravnala vaša banka.

Za odprtje direktne obremenitve je treba izpolniti obrazec SEPA. Zraven priložite še fotokopijo dokazila o imetništvu TRR (npr. obe strani svoje bančne kartice). Omenjeno dokumentacijo nam posredujte po pošti na naslov Erste Card, d. o. o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, ali pa se oglasite na omenjenem naslovu v naši poslovalnici. 

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Splošno

 
Katere kartice izdaja Diners Club?

Izdajamo osebne plačilno-kreditne kartice za fizične osebe in poslovne plačilno-kreditne kartice za pravne osebe. V osnovi so to kartice z odloženim plačilom. Izbirate lahko med naslednjimi vrstami kartic Diners Cluba:

1. klasična kartica Diners Club,
2. partnerske kartice (npr. GoodLife idr.),
3. kartice Lifestyle (npr. Style, Golf idr.).

Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kdo lahko pridobi dodatno družinsko kartico?
Dodatno družinsko kartico lahko pridobijo ožji družinski član (zakonec, polnoletni otrok, starši, zunajzakonski partner,...). Za pridobitev izpolnite posebno pristopnico za dodatno družinsko kartico. Namig: dodatna družinska kartica je lahko odlično darilo.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
V koliko dneh dobim kartico?
Če bo vaša vloga rešena pozitivno, boste kartico dobili v 10 delovnih dneh od prejetja celotne zahtevane dokumentacije.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
Kam naj se obrnem ob dodatnih vprašanjih?
Za vsa dodatna vprašanja ali pomoč pri uporabi kartice se lahko obrnete na naš Svetovalni center na telefonsko številko 01 5617 800 ali na elektronski naslov info@erstecard.si. Svetovalni center je dosegljiv od 8. in 17. ure vsak delovnik v tednu.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.
 
 

Izstop iz članstva v Diners Clubu

 
Kako lahko prekinem članstvo v Diners Clubu?
Uporabnik kartice lahko brez pojasnila kadarkoli izstopi iz članstva Diners Cluba. To stori tako, da pošlje kratek dopis v pisni obliki na naš naslov Erste Card, d. o. o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana. Skladno z zakonom se mu vrne proporcionalni del neizkoriščene članarine. Če uporabnik ne želi obnoviti članstva za prihodnje leto, mora to v pisni obliki sporočiti izdajatelju najpozneje mesec dni pred potrebno obnovitvijo kartice.
Ali vam je odgovor pomagal?     DA | NE     > Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Storitveni center po tel. št. (01) 5617 880 > Hvala za vaš odgovor!.