separator separator separator
 
9. december 2016 0:00

INOVACIJE V FINANCAH – Plačevanje premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na obroke z Diners Club kartico
Ljubljana, 9. december 2016: Pokojninska družba A, d.d. in Erste Card d.o.o., ki je imetnik franšize za plačilno kartico Diners Club, sta na današnji novinarski konferenci predstavila inovativno združitev dveh produktov - varčevanja za pokojnino in plačevanja na obroke, ki kot prva v Sloveniji omogoča plačilo premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na obroke. Tako lahko izkoristimo davčno olajšavo znižanja dohodnine še letos, premijo pa plačamo na obroke naslednje leto.


Inovacije v financah

Pokojninska družba A, d.d. in Erste Card d.o.o. sta z inovativno združitvijo dveh produktov – varčevanja za pokojnino in plačevanja na obroke, našla rešitev za vse tiste, ki bi radi varčevali za svojo prihodnost in istočasno izkoristili davčno olajšavo znižanja dohodnine. Sedanjim in bodočim varčevalcem je dana možnost, da decembra opravijo vse novoletne nakupe in hkrati do konca leta vplačajo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja na obroke z Diners Club kartico. S tem bodo izkoristili davčno olajšavo znižanja dohodnine še letos, premijo pa bodo plačali na obroke v naslednjem letu.

Sodelovanje za rešitev praktičnega problema

Na novinarski konferenci je na vprašanje »Zakaj plačati premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja na obroke«, odgovoril mag. Žiga Vižintin, svetovalec uprave Pokojninske družbe A, d.d. »Z združitvijo dveh produktov smo iskali rešitev za tiste ljudi, ki se zavedajo, da je potrebno varčevati za svojo prihodnost in bi želeli konec leta vplačati letno premijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerim poleg varčevanja izkoristijo še davčno olajšavo znižanja dohodnine. Ker vsi vemo, da je praznični čas povezan tudi z večjimi stroški zaradi nakupov daril se pogosto zgodi, da ljudem konec decembra zmanjka denarja za plačilo letne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja in tako zamudijo čas, ko bi lahko vplačali letno premijo in si znižali osnovo za obračun dohodnine. Sedaj lahko posameznik izbere za plačilo letne premije Diners Club kartico, ki mu omogoča, da vplača premijo še letos in se mu letos upošteva v znižanje osnove za dohodnino, dejansko pa premijo plača na obroke v naslednjem letu.«

Kako si lahko znižamo dohodnino?

Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je najbolj pogosto uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane (otroke). Poleg navedenih dveh olajšav si lahko znižamo osnovo za obračun dohodnine tudi z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja s katerim istočasno varčujemo za dodatno pokojnino in si znižamo dohodnino. V primeru samostojnega individualnega varčevanja se vse vplačane premije do skupne višine 5,8 odstotkov bruto plače zaposlenega (letno ne več kot 2.819 evrov) upoštevajo pri znižanju osnove za dohodnino, kar poenostavljeno pomeni, da dobimo del vplačane premije nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo. To velja v primeru, da olajšave ne izkoristimo prek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kot je pojasnila Karmen Dietner, predsednica uprave Pokojninske družbe A, d.d., kjer za dodatno pokojnino že varčuje preko 43.000 zavarovancev : »Za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje se odloča vedno več ljudi, saj je trenutno v dodatno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji vključenih le dobra polovica vseh zaposlenih, ki jim premije večinoma plačujejo družbeno odgovorni delodajalci. Preostala polovica zaposlenih in samozaposlenih, ki nima te sreče, da bi jim delodajalec plačeval premijo v okviru kolektivnega pokojninskega načrta, se ob vedno nižjih javnih pokojninah vedno bolj zaveda, da je dobro tudi samostojno dajati tekom zaposlitve nekaj na stran, da si bomo ob upokojitvi zagotovili dodatne prihodke. Dodatno z individualnim varčevanjem izkoristimo davčno olajšavo in si znižamo dohodninsko osnovo vsako leto.«

Sodelovanje z inovativnim pristopom

Mag. Mladen Mirko Tepuš, direktor Erste Card d.o.o. je poudaril : »Sodelovanje Pokojninske družbe A in Erste Card bazira na inovativnem pristopu združevanja poslovnega sodelovanja, ki trgu ponuja novo rešitev in prinaša dodatne koristi uporabnikom. Koristi so toliko večje, saj varčevanje za starost spodbuja tudi država. Skupaj sedaj prebivalstvu omogočamo varčevanje za starost s kartico Diners Club, s katero lahko svojo premijo po novem plačujejo na 12. obrokov. Verjamemo, da s tem dajemo priložnost mnogim, da se odločijo za ta način varčevanja za starost. Število naših članov namreč kontinuirano raste tako smo konec oktobra imeli že več kot 62.500 imetnikov kartice Diners Club in ustvarili preko 127 milijonov evrov prometa. Naše aktivnosti so usmerjene v potrebe strank in v tem času je aktualen tudi nakup vinjete na obroke.

Vseskozi smo odprti za sodelovanje in številni co-brandi to dokazujejo. Tesno sodelovanje z našimi člani in poslovnimi partnerji omogočajo inovativne rešitve na področju financiranja v korist vseh vpletenih. Tak primer imamo danes pred sabo. Skupaj s Pokojninsko družbo A smo razvili novo možnost financiranja vplačevanja premij za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje. Gre za prvi tak primer v Sloveniji, kjer je varčevalcem omogočeno takojšnje plačilo premije, sami pa to v 12 mesečnih obrokih plačujejo naslednje leto. V Erste Cardu pa se bomo potrudili, da to sodelovanje s Pokojninsko družbo A še razširimo. V letu 2017 imamo v načrtu uvajanja novih oblik financiranja za potrebe naših članov, ki bodo temeljile na »revolving« konceptu.«

Enostavno in varno

Sklenitev zavarovanja in plačilo premije na obroke je po besedah mag. Žiga Vižintina preprosto: »Vse lahko uredite enostavno prek spleta. Posameznik izpolni pristopno izjavo s katero sklene individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in nato na naši spletni strani www.pokojnina.si izvede plačilo premije s svojo Diners Club kartico s tem, da lahko ob plačilu izberete želeno število obrokov (maksimalno 12) in Diners Club bo po verificirani transakciji izvedel celotno plačilo premije pod pogojem, da ima oseba prost obročni limit, ki se bo posamezniku upoštevala v znižanje osnove za dohodnino še letos, čeprav bo premijo dejansko plačal na obroke šele v naslednjem letu. Spletno plačilo premije je enostavno in hitro, predvsem pa poteka po najsodobnejših varnostnih standardih.« Akcija plačila letne premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja traja od 9.12. do 28.12.2016.«

Dodatne informacije tajništvo uprave Pokojninske družbe A, d.d. (01 230 77 21 oz. info@pokojninkad-a.si).