separator separator
 


Nova evropska Direktiva o plačilnih storitvah PSD2 zahteva močno avtentikacijo strank (SCA) za vsa elektronsko izvedena plačila. To pomeni, da je potrebno pri plačilih prek spleta uporabiti dva od treh elementov, ki dokazujejo, da je plačnik resnični imetnik plačilne kartice. Gre za kombinacijo:
Poleg uporabe enkratnega gesla, ki ga imetniki prejmete v SMS sporočilu na vašo številko mobilnega telefona, bo pri izvedbi spletnega plačila potrebno dodati in uporabiti še en varnostni element, tj. geslo. Geslo za izvajanje spletnih plačil nastavite z registracijsko številko v online storitvah. Pri tem sledite korakom, ki so opisani v nadaljevanju:


1. korak: Registracijsko številko, ki ste jo prejeli po pošti, uporabite za potrjevanje oziroma določanje novega gesla kot dodatnega varnostnega elementa za spletne nakupe po 1. januarju 2021. 
2. korak: Registrajte se v On-line storitve in sicer tako, da vnesete vaš elektronski naslov, določite geslo in vnesete davčno številko. Pozor, geslo, ki ste ga določili v tem koraku, boste od 1. januarja 2021 potrebovali tudi za spletne nakupe! Kliknite gumb naprej.
3.korak: Na drugem ekranu vpišite ime in priimek kot na kartici, prvih šest in zadnje štiri številke kartice, veljavnost kartice in registracijsko številko, ki ste jo prejeli.
4.korak: Po opravljeni registraciji v On-line storitvah in potrditvi gesla s prejeto registracijsko številko je vaša kartica pripravljena za spletna plačila po 1. januarju 2021.

*Osebno sporočilo bo za vas pripravljeno s strani Erste Card. Spremembo boste opravili s klikom na sporočilo »spremeni osebno sporočilo«. Pomen osebnega sporočila je v tem, da se bo prikazovalo samo na certificiranih prodajnih mestih. V primeru da bi bilo geslo napačno ali ne bi bilo vpisano, je potrebno nakup takoj zaključiti in zapustiti spletno mesto.

Z dvostopenjskim preverjanjem ProtectBuySM bo povečana varnost plačevanja pri spletnih nakupih. 

Napotke o varni uporabi spletnih strani si lahko preberete na www.varninainternetu.si.

Priporočila glede varnega spletnega dostopa in uporabe On-line storitev Erste Carda ter varnih spletnih nakupov 

Pravila in pogoje uporabe storitve Diners Club® ProtectBuySM

Erste Card d.o.o.