separator separator separator
 

Zavarovanje odgovornosti iz naslova igranja golfa

Včasih med igro golfa zadošča en sam trenutek, ko nas zapusti sreča in nehote povzročimo škodo osebam ali stvarem na igrišču za golf. Pri zavarovanju odgovornosti zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira izključno iz naslova igranja golfa na uradnem igrišču v Republiki Sloveniji in ki ima za posledico:

  • telesne poškodbe ali bolezen, ki prizadene osebo, vključno s smrtjo, ki nastopi kot posledica poškodbe oziroma bolezni osebe (poškodovanje oseb) in/ali
  • uničenje, poškodbo ali tatvino stvari (poškodovanje stvari).
Limit kritja znaša 21.000,00 EUR po posameznem škodnem dogodku. Območje kritja je omejeno izključno na uradna golf igrišča v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje lahko uveljavljate izključno v kolikor je bil Green fee plačan s kartico Diners Club - Golf ali kartico Diners Club Exclusive. V primeru, da je bilo igranje plačano iz naslova letne karte, priložite uradno  potrdilo s strani golf igrišča.