separator separator separator
 

Zavarovanje poškodbe ali kraje opreme za golf na igrišču za golf

Preživljanje prostega časa na zelenicah ne poteka vedno povsem po načrtih in včasih nas spremljajo tudi nevšečnosti. V Diners Club-u smo poskrbeli, da jih čim hitreje odpravimo, saj omogočamo zavarovanje, ki ga lahko uveljavite ob poškodbi golf opreme (palice in torba), nastale na uradnem igrišču za golf v Sloveniji. Zavarovanje poškodbe golf opreme na golf igrišču krije stroške do vrednosti 2.000,00 EUR po škodnem dogodku pod pogojem, da se je poškodba golf opreme zgodila na uradnem golf igrišču v Republiki Sloveniji med igro golfa. Uveljavljanje škode je možno le ob predložitvi računa o na kupu oz. popravilu opreme in potrdila s strani uradnega prodajalca golf opreme, da je poškodba nastala zaradi napake na opremi in bi bilo popravilo brezplačno, če bi garancija še veljala. Pri poškodovanih predmetih zavarovalnica krije stroške strokovnega popravila, v kolikor je to mogoče, drugače pa vrednost nove nabave. Vso poškodovano oz. zamenjano opremo mora zavarovanec/zavarovalec pred izplačilom zavarovalnine dostaviti zavarovalnici. Zavarovalnica ne krije in ne povrne stroškov, če poškodovanje golf opreme oziroma lom palice nastane v garancijskem roku in je stroške dolžan kriti oziroma povrniti proizvajalec ali prodajalec.

Zavarovanje lahko uveljavljate izključno v kolikor je bil Green fee plačan s kartico Diners Club - Golf ali kartico Diners Club Exclusive. V primeru, da je bilo igranje plačano iz naslova letne karte, priložite uradno  potrdilo s strani golf igrišča.