separator separator
 

Izbira termina za plačilo računa Izbira termina za plačilo računa
Izbira termina za plačilo računa

Izbira termina za plačilo računa Izbira termina za plačilo računa

Sami najbolje veste, kdaj je najboljši čas za poravnavo mesečne porabe. Če si zaželite spremembo, lahko datum zapadlosti računa (8., 18., 28.) kadar koli preprosto prilagodite svojim potrebam. Obstoječi datum zapadlosti računa pa lahko kadar koli spremenite tudi sami v On-Line storitvah. Novo izbrani datum bo začel veljati z naslednjim obračunskim obdobjem.

Sprememba datuma zapadlosti računa se obračuna skladno z veljavnim cenikom.

Sprememba načina plačevanja
Preprosto in hitro lahko spremenite tudi način plačevanja.
Svoje obveznosti lahko poravnavate s položnico ali prek direktne bremenitve. Če želite svoje mesečne obveznosti plačevati na takšen način, morate izpolniti »Pooblastilo za odprtje direktne bremenitve SEPA«, priložiti kopijo dokumenta, ki dokazuje odprtje transakcijskega računa, in to po pošti poslati na naš naslov. Prosimo, da za dodatne informacije pokličete Svetovalni center po tel. št. (01) 5617 880