IZBIRA TERMINA ZA PLAČILO


Sami najbolje veste, kdaj je najboljši čas za poravnavo vaše mesečne porabe. Če želite datum vašega plačevanja spremeniti, lahko datum zapadlosti računa (8., 18., 28. v mesecu) kadarkoli preprosto prilagodite svojim potrebam. Datum zapadlosti računa lahko kadarkoli spremenite sami v On-Line storitvah ali v mobilni aplikaciji D-Mobile. Novo izbrani datum bo začel veljati z naslednjim obračunskim obdobjem.

Sprememba datuma zapadlosti računa se obračuna skladno z veljavnim cenikom.
 

SPREMEMBA NAČINA PLAČEVANJA


Preprosto in hitro lahko spremenite tudi način plačevanja. Svoje obveznosti lahko poravnavate s položnico, lahko pa z direktno bremenitvijo. Če želite svoje mesečne obveznosti plačevati z direktno obremenitvijo, morate izpolniti »Pooblastilo za odprtje direktne obremenitve SEPA«, priložiti kopijo dokumenta, ki dokazuje odprtje transakcijskega računa, in ju po pošti poslati na naš naslov. Za dodatne informacije nas pokličite na tel. št. 01 5617 800.